Osteoporoz Nedir?

Osteoporoz, kemik dokusunun azalması ve yapısının zayıflaması sonucu daha kolay kırılabilir hale gelmesine yol açan bir hastalıktır.

Osteoporoz;zamanla kemiğin sert karakterini yitirip sünger gibi gözenekli bir yapıya dönüşmesi anlamına gelen bir sözcüktür.“kemiğin süngerleşmesi“

Osteoporoz nasıl bir hastalıktır?

Osteoporoz sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Bu yüzden “ sessiz hırsız " ismini almıştır. Kemiklerden her gün bir miktar çalan fakat uzun süre buna ait hiçbir belirti vermeyen bir hastalık olması ona bu ismin takılmasına neden olmuştur. Maalesef osteoporozun en kötü sonucu olan kırıklar geliştiğinde hastalık oldukça ilerlemiş durumdadır ve tedavisi bu dönemde oldukça güçtür.

Osteoporoz yeni keşfedilen bir hastalık mıdır?

Kuşkusuz hayır. Osteoporoz, insanlık tarihi kadar eski bir hastalıktır. Eski Mısır’dan günümüze kadar gelen ileri yaştaki mumyaların kemik incelemelerinde osteoporoza rastlanmıştır. Fakat geçmişte pek dikkat çekmeyen bu hastalık 2000’li yıllarda yaşlı nüfusun artışıyla beraber giderek daha dikkat çeker hale gelmiştir. 
Neredeyse günümüzde uygarlığın bize armağan etttiği ve bireylerin hayat kalitesini ciddi derecede etkileyen çağdaş bir hastalık olmuştur.