Kifoz Nedir?

Omurganın Servitorikal bölümünün 45 dereceden fazla ön eğilmesidir.

KİFOZ NEDİR?

Omurgaya arkadan baktığımız zaman omurların, birbiri üzerine diziliminden oluşan ve kafa ile leğen kemiğinin tam ortasından geçen, düz bir kolon olduğunu görürüz. Omurgamıza yandan bakınca ise böyle bir düz hat olmadığını ve omurların her birinin birbirleri ile bir açı yaparak oluşturduğu fizyolojik birtakım eğrilikler olduğunu görürüz.

 

İnsan omurgasına latarel açıdan (Yandan) bakıldığında, tam düz değildir ve “S” Şeklindedir. Servitorikal (Boyun ve sırt) bölgesinde 300-450‘ lik öne doğru eğiklik, hafif kamburluk (Kifoz) vardır. Torikalombar (sırt ve bel) bölgesinde 45°-60° lik bir kavis, çukurluk (lordoz)  vardır.

Kifoz dereceleri kişiler arasında çok geniş bir farklılık gösterir. Bir başka deyişle sizin de etrafınızda gözlediğiniz gibi, bazı insanlar daha kambur dururken bazıları daha dik durmaktadırlar. Bu kamburluğun fizyolojik olarak kabul edilen ölçüsel bir sınırı vardır.

İnsanın rahat ayakta durduğu pozisyonda çekilen yan radyografisinde yapılacak bir açı ölçümünde, bu sınır 30 derece ile 45 derece arasında değişmektedir. Yani 30 derece kifozu olan bir insanın da, 45 derece kifozu olan bir insanın da kifozları normal sınırlar içinde kabul edilir. Dolayısıyla bir ailenin herhangi bir bireyinin diğer bir bireyden daha az ya da daha fazla kambur olması son derece normaldir.