Klinik Pilates

Kişinin var olan duyusal, bilişsel, devinimsel ve sakatlık durumunu çok yönlü olarak analiz ettikten sonra, uzman klinik pilates eğitmenleri tarafından kişiye özel olarak hazırlanır, pilates prensipleri ışığında aletli ve aletsiz pilates egzersizleri olarak uygulanır.

Pilatese Klinik Bakış

Klinik Pilates Metodu Nedir

Uluslararası Klinik Pilates Federasyonu olarak hedefimiz kişinin, omurga sağlığını koruyacak ve sağlıklı yaşlanmasını sağlayacak, zihin ve vücut zindeliğini koruyacak bilgi ve birikime ulaşmalarını sağlamaktır.

Klinik Pilates rastgele seçilmiş hareketler bütünün değildir; kol dairesi yapmak, bacakları uzat, çek, daire yap, top ile ya da aletler kullanarak yaptığımız ya da yaptırdığımız hareketler serisi de değildir.

Klinik Pilates’ten söz edebilmemiz için kişinin var olan rahatsızlık durumunu çok yönlü olarak analiz ettikten sonra, uzman klinik pilates master eğitmenleri tarafından kişiye özel olarak rahatsızlıklarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanmalı, pilates prensipleri ışığında aletli ve aletsiz olarak uygulanmalıdır.

Klinik Pilates Metodu

1. Kan tahlili istenir ve uzman kişi tarafından değerlendirilir.

2. Solunum ölçüm cihazı ile nefes kapasitesi ölçümü yapılır.

3. Oksijen ölçüm cihazı ile kandaki oksijen miktarı ve nabzı ölçümü yapılır.

4. Uzman kişi tarafından Cihaz ile Detaylı Vücut analizi ölçümü yapılır.

5. Uzman kişi tarafından Postür analizi yapılır.

6. Uzman kişi tarafından Antropometrik ölçüm yapılır.

7. Uzman kişi tarafından Kas kısalık testi yapılır.

8. Uzman kişi tarafından Eklem Hareket Açıklığı ölçümü yapılır.

Klinik Pilates Metodu ile yapılan bu çok yönlü ölçüm ve analizler, uzman klinik pilates master eğitmenleri tarafından değerlendirilerek kişinin ihtiyaçları belirlenir ve sağlıklı yaşlanmak için ihtiyacı olan klinik pilates uygulaması yapılır.

Klinik Pilates Ölçümleri ve Analizleri

1) Kan Tahlili Ölçümü

Yapılacak kan tahlili değerlendirmesi ile kandaki eksik olan değerler tespit edilerek uzman doktorlar tarafından değerlendirilir. Ör: Kandaki Alyuvar miktarın a bakılır. (Kandaki oksijeni alyuvarlar taşır. Eksik olan alyuvarları artırmak için demir oranımızın artırılması gerekir.)

2) Toplam Solunum Kapasitesi ve Nefes Sayısı Ölçümü

Solunum yoluyla akciğerlere alınan hava kapasitesi cihaz ile ölçülerek bireyin solunum kapasitesi belirlenir. Dakikada alınan nefes sayısı ölçülür. Doğru nefes teknikleri öğretilerek nefes kapasitesi artırılır.

3) Kandaki Oksijen Oranı Ölçümü

Egzersiz sırasında kişinin parmağında takılı olan cihazla anlık kalp atım sayısı ve kandaki oksijen oranı takip edilir.

4) Detaylı Vücut Analizi

BİA (bioelektrical impadance analysis) tekniği ile çalışan cihazlar ile vücudun bileşimleri analiz edilir.

Kişinin boyunu, yaşını, aktivite düzeyini ve diğer gerekli bilgilerini cihaza yükleyerek bize vücut ağırlığını, yağ ve kas oranı, iç organların çevresindeki yağ oranı, metebolik yaşını, bazal metobolizma hızını, vücut su oranını, kemik kütlesini ölçerek bir rapor şeklinde sunar.

Bireyin kolları, bacakları ve gövdesi için bölümlendirilmiş sonuçlar vererek yağ kaybı / kas kazanım oranlarını ayrı ayrı değerlendirir. Her bölüm (Segment) için yağ yüzdesi, yağ kütlesi, yağsız kütle ve yaklaşık kas kütlesini rapor halinde sunar.

Her ay yapılan bu analiz, vücut gelişimindeki farkları ve obezite derecesini takip ederek kişi gelişim takibinde, kişiye özel program hazırlamada kullanılır.

5) Postür Analizi

Kişiye Anterior (Ön açıdan), Posterior (Arka açıdan) ve Latarel (Yan açıdan) açıdan ölçüm yapılarak postürel bozukluk ve omurga deformitesi olup olmadığı tespit edilir.

  • Kifoz (Kamburluk)
  • Lordoz (Bel çukuru)
  • Skolyoz (Omurganın sağa ve sola eğikliği)
  • Kalça dönüklüğü
  • Diz dönüklüğü
  • Ayak ve bilek dönüklüğü

6) Antropometrik Ölçüm

Kişinin uzunluk, çevre ve çap ölçümleri düzenli olarak yapılarak takip edilir.

6) VÜCUT DENGE ÖLÇÜMÜ

Fizyosoft Balance System Denge Ölçümü ile kişinin vücut dengesini öğrenilir, ayak taban yere basış ağrılık bölgeleri belirlenerek, postürel gelişimine etki eden faktörler belirlenir. Probleme yönelik egzersiz uygulamaları yaptırılır. Bu ölçümler ve değerlendirmeler kayıt altına alınarak rapor olarak bildirilir.

7) KAS KISALIK TESTİ VE EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI ÖLÇÜMÜ

Kas kısalık testinde; Kişi öne eğilerek; Arka bacak (Hamstring ve Gastrosoleus) kısalık testi, Kalça (Gluteal Kaslar) kısalık testi, Sırt (Erector Spine) kısalık testi, Boyun arka kasları (Boyun Ekstansör Kasları) kısalık testi yapılır. Gövde alt ve üst ekstremitenin öne, geri ve yanlara esneme açıları kontrol edilir. Eklem hareket açıklığı testi ile: Tüm vücut eklemleri açısal olarak kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Eklem açıklıkları kapalı olan kişilere özel egzersizler ile olması gereken forma ulaşması sağlanır.