Skolyozun Tedavi Süreci

Skolyoza neden olan hastalığa ve kişide oluşan skolyoza göre değişkenlik gösterir. Yani bazı hastalar için tedavi süreci doğal akışında devam ederken; kimi hastalarda ise kişinin tedaviye verdiği cevap skolyozun türüne göre değişebilmektedir. Skolyoz çocukluk ve ergenlik döneminde büyüme ile ilerleme göstermektedir. Yani, omurganın eğriliği daha da artmaktadır.

Tüm bu sebeplerden dolayı skolyoz için tüm durumlara uygulanabilecek doğru ve tek bir tedavi seçeneği yoktur. Skolyozun tanı aldığı yaş, eğriliğin yeri ve derecesi, skolyozu oluşturan sebepler, muayene bulguları ve radyolojik tetkiklerden alınan veriler dikkatlice incelenerek, yani skolyoz için yapılacak tedavi ‘kişiselleştirilerek’ hastadan hastaya değişecek şekilde titizlikle uygulanmalıdır.

Her bir tedavi seçeneği kendi içerisinde, hastaya göre değişiklik gösterse de skolyoz tanısı aldıktan sonra genel olarak üç alternatif yol mevcuttur.

İlk ve devamlı seçenek Klinik Pilates Tedavisi

20-25 dereceden küçük eğrilikler için çözüm niteliğindedir. Hasta, her hafta düzenli olarak, Klinik Pilates Eğitmeni eşliğinde, Skolyozun şekil ve derecesine göre düzeltici Klinik Pilates Egzersizleri uygulanmalıdır. Bu egzersizler sayesinde, hastanın skolyoza neden olan kısalmış kasları uzatılarak, omurgayı tutan postür kasları güçlendirilir ve hastanın skolyozunda, düzelmeler meydana gelir.

 

İkinci seçenek korse tedavisi

Eğriliği 20-40 derece arasında olan ve büyüme potansiyeli olan kişilerde etkili olan bir yöntemdir. ABD ve Kanada’da çok merkezli olarak yürütülen ve erken dönem sonuçları 2013’te yayınlanan bir çalışma, korse kullanan hastaların ameliyat olma oranlarının, kullanmayanlara göre daha düşük olduğunu açıkça göstermiştir. Yani korse kullananların ameliyat olma ihtimali düşmektedir. Bu erken sonuçla çalışma durdurulmuş ve bütün hastalara korse verilmesi kararlaştırılmıştır. Korsenin günde 20-23 saat takılı kalması etki gösterme açısından önemli bulunmuştur.

Ancak korse uygulaması, hastanın istemli ve rahat olarak değil zorla ve rahatsızlık vererek omurganın düz durmasını sağlamaktadır. Klinik Pilates Federasyonu olarak hedefimiz, Skolyoz haslarının ideal postürel duruş bilincini kazandırmaktır. Kişinin omurgasını dik ve düzgün tutan postür kaslarını güçlendirerek, ideal postürel duruşu her anında uygulamasını sağlamaktır. Hasta, her hafta düzenli olarak, korse tedavisine ilave olarak, Klinik Pilates Eğitmeni eşliğinde, Skolyozun şekil ve derecesine göre düzeltici Klinik Pilates Egzersizleri uygulanmalıdır.

Üçüncü seçenek ise cerrahi tedavisi

Cerrahi genel olarak 40-45 derece üzerindeki eğriliklerde gündeme gelir. Akciğer gelişiminin tamamlandığı ergenler ve erişkinlerde düzeltme ve dondurma (sabitleme) ameliyatları uygulanır. Cerrahiye dahil edilen omurlarda hareket sınırlaması yapılacağı için mümkün olan en az seviye ameliyat edilerek en fazla düzelme sağlanabilmesi için ameliyat öncesi hazırlık ve planlama önemlidir.

Klinik Pilates Uygulaması Skolyoz tedavilerinin her aşamasında olmazsa olmazıdır.