Bel Ağrısı Nedenleri

Bel ağrıları ya omurga kaynaklı ya da omurga dışı nedenlerle ortaya çıkar.

Omurga nedenli olanlar %90 sıklıkta görülür. Omurga dışı olanlar azınlıktadır (% 10). Bel fıtığı omurga kaynaklı olan grubun içerisinde yer almaktadır.  Bunun gibi omurga arasındaki disk sorunlarına bağlı olan "mekanik tipteki bel ağrıları" nispeten daha az oranda görülür.

Bu oran omurgasal sebepler içinde ancak % 20'yi bulmaktadır. En sık rastlanılan bel ağrısı nedenleri adale kaynaklı bel ağrılarıdır. Bunu diğerleri izler. Şimdi bel ağrısına yol açan her türlü nedeni ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.

Omurgasal Nedenler

Bel ağrısı çeken kişilerin büyük kısmında ağrının nedeni bizzat omurganın kendisidir. Bunlar; omurları tutan romatizmalar, brusella, tüberküloz veya tümörler olabilir. 

Bel fıtığı, bel kayması, omurga kanalı darlığı gibi nedenler omurga kaynaklı bel ağrılarında en çok bilinen örneklerdendir. Bunlarda ağrı nedeni; omurlar arasındaki disklerin sinir köklerine baskı yapmasıdır. Bir başka ağrı nedeni, bel omurgası çevresindeki adalelerden kaynaklanan ağrılardır.

Omurgada doğumsal anormallikler ve bacak kısalıkları daha nadir görülen bel ağrısı nedenleridir. Bel bölgesini içine alan düşme, çarpma tarzındaki her türlü travma ve duruş bozuklukları bel ağrılarına yol açabilir. Osteoporoz ( kemik erimesi) ve omurgadaki faset eklemlerindeki yıpranmalar belde ağrı yapabilecek diğer hastalıklar olarak not edilmelidir.

Omurga Dışı Ağrılar

Bel ağrılarında omurga haricindeki nedenler ayırıcı tanı yapılırken mutlaka gözden geçirillmelidir. Omurga dışı nedenler içinde en sık rastlanılanlar kadın hastalıkları ve mide ülseridir. Bunu aort anevrizması, böbrek taşı, prostat iltihabı, safra kesesi taşı ve pankreatit gibi hastalıklar izler.

Burada iç organlardan kaynaklanan bazı hastalıklarda ağrı bel bölgesinde kendisini gösterir. Bu ağrılara tıp dilinde yansıyan ağrılar denilir.