Bel Ağrısında Tanıya Varma Yolları

Bel ağrılarının tanısında ilk basamak, hastaya vakit ayırmak ve ağrısının geçmişini ve bugününü sorgulamaktır. İyi bir sorgulama tanının neredeyse yarısıdır. Daha sonra ayrıntılı olarak muayenesi yapılan hastanın konumuna göre çeşitli incelemelere başvurulabilir.

Bel Ağrısında Tanı Yöntemleri

Basit röntgen grafileriyle bel omurlarındaki her türlü yıpranmalar, şekil değişiklikleri, omurlar arasındaki faset eklemlerindeki bozukluklar, bel kemiğindeki eğrilikler, doğumsal omurga değişiklikleri rahatça izlenebilir. Ancak tüm bel ağrılarında bu röntgen filmleriyle tanı koymak mümkün değildir.

Özellikle omurgalar arası disklere ait sorunların görüntülemesinde normal grafiler yeterli olmaz. Buna ait bir şüphe varsa tanı için tomografi veya emar (MR) gibi gelişmiş görüntüleme yöntemlerine başvurmak gerekir.

Fakat her zaman bu yöntemler tanıyı desteklemeyebilir. Örneğin hiçbir şikayeti olmayan genç kadınların MR ın da %10 oranında bel fıtığı %45' inde ise yanlışlıkla fıtık başlangıcı olarak isimlendirilen disklerin dışarı doğru taşması (bulging) görüldüğü bilinmelidir. Hiçbir yakınması olmayan 60 yaşın üstündeki kişilerde yapılan bir başka çalışmada emar grafilerinde %57 oranında bozulmalar olduğu ispatlanmıştır.

O halde sadece MR bulgularına dayanılarak konulan tanılar yanlış veya abartılmış olabilir. Bazen bel ağrılarında laboratuar analizleri veya EMG gibi tanı yöntemlerine de baş vurulabilir. Muayene bulguları ve sorgulamasından elde edilen bilgilerin MR veya diğer bulgularla paralel olması doğru tanı için şarttır.